cặp bánh CAMPAGNALO - record dùng vỏ tobula.
căm 28 / 32  cối 8 ,9 ,10  , vành bản 1 phân 
đùm  dường như mới 
hàng nhập MỸ