dư dùng . xe pháp nguyên chiếc . cây đứng 54 cây ngang 53 . sườn thép . cặp bánh made in france 
sườn có đóng made in france 
xe nặng 14 kg . sườn thép nguyên bản của pháp 
cám ơn anh chị đã xem tin 
đt người bán 0768849749 ht