ghidong  nhôm trắng  đăng 29/9  
tâm 42 mm phủ bì 44mm  ,  nặng 300g
 MF X 14  , C2PC1  CC905 
hàng nhập MỸ còn mới đẹp 95% ko trầy