Vè trước 67 lô cứng cáp fom ôm bánh như vè zin 
Giá 330k bao ahip