Dư BXL CL50,70 ace nào cần ib em 0705522226 , ko có khoá xăng zin giá 5tr5 , fom tròn ủm ko lủng. Sơn zin