Vĩ pô zin CL50 , nước xi mịn đẹp , 
Ace về xi lại sẽ rất đẹp vì có nước đồng .
Giá 1trieu 700k   . 0705522226