Bán 2 nòng cub không rỏ cos mấy về anh em làm lại sử dụng giá 100k/2 cái