Nòng 49 cc còn standa lên cho anh em nào cần nòng, không trái nha anh em giá 100k