Bán 2 bộ vít lửa 1 dame , 1 67 tháo xe như hình về cho anh em độ chế giá 200k