Honda CD125 zin. Sk sm JA03 
đời cao
Xử Lí Khí Thải.
Xe kho japan về việt nam 
Máy móc zin êm ru. Chạy đầm rất ngon 
Đèn còi xi nhan đề đầy đủ 
Lên cặp pô long nổ rất ấm và hay 
Giây tờ đầy đủ.(kst)
Em ban 89triệu
call : 0925230285 kha
Xem xe biên hoa đông nai