gl mặt nạ nhựa logo xe cub 81 -50 đời cuối zin theo xe mặt nạ chưa cạo đánh bóng lần nào còn dầy