GL hai bộ dây điện sườn xe cub zin theo xe có cắt nối mấy đầu đả hoàn chỉnh
1-dây xe cub 81-390k
2-dây xe cub 79-390k